Stuprocentowe oczyszczanie ścieków, niskoemisyjny transport publiczny czy unikalna różnorodność flory i fauny to tylko niektóre atuty pozwalające Warszawie pretendować do tytułu Zielonej Stolicy Europy w 2018 roku.

Klient: Miasto Stołeczne Warszawa

Realizacja: lipiec 2015

zmień kolorystykę