Dziś kontrolę w warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania prowadzi 47 kontrolerów, w tym 13 kobiet. Są oni pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i wykonują powierzone im obowiązki służbowe najlepiej jak potrafią. Ich praca jest pożyteczna i służy miastu oraz jego mieszkańcom, czyli Tobie. Ci ludzie mają rodziny i dzieci. Mimo tego, codziennie są narażeni na mowę nienawiści i agresję ze strony kierowców.

zmień kolorystykę