Film opowiada o zaangażowaniu NFOŚiGW w działania proekologiczne w Polsce. Bohater filmu oprowadza widza po najważniejszych przedsięwzięciach wspartch finansowo przez Fundusz, przedstawia historię działania instytucji i plany na przyszłość.

Realizacja: wrzesień 2017

zmień kolorystykę